masterclass

Herstelgericht werken als koren op de molen

Online Masterclass voor de transitie van een klassieke naar een herstelgerichte aanpak van probleemgedrag in jouw school


Wanneer?

vrijdag 13 november 2020 van 09u15 tot 16u00


Prijs

115 €


Voor wie?

directies en beleidsmedewerkers, vertrouwens- en zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, en iedere geïnteresseerde, betrokken bij probleemgedrag in het  secundair onderwijs


Waar?

Omwille van Covid 19 wordt deze opleiding online georganiseerd.


Sprekers

Johan Deklerck, dr. in de criminologie en ontwerper van de ‘herstelpiramide’
Eric Beke, orthopedagoog, initiatiefnemer Sorry-academie en Sorrybox


Inhoud

Leerkrachten komen telkens weer in aanraking met leerlingen waar ze geen raad mee weten. Moeilijke leerlingen, die probleemgedrag stellen binnen en buiten de klas, die ruzie zoeken, pesten, agressief gedrag vertonen. Het klassieke straffen, sanctioneren lijkt steeds minder te lukken. Tezelfdertijd wint herstelgericht werken meer en meer veld. Herstel richt zich op de schade en hoe die kan hersteld kan worden: bemiddeling, hergo, peer mediation, … . Maar herstel is veel méér.

Eric Beke, de ontwikkelaar van de Sorrybox en Johan Deklerck, de ontwerper van de herstelpiramide (niet te verwarren met de preventiepiramide, eveneens van zijn hand) verzorgen samen een masterclass rond dit thema op de unieke locatie van de Molen van Rotselaar. Deze masterclass leert je als school de transitie te maken van een klassieke, sanctionerende aanpak naar een herstelgerichte school, in een inspirerende synergie tussen verdiepende wetenschappelijke kaders en de praktijk in je school.

Eerst wordt ingezoomd op adolescentie en rugzakleerlingen en hoe dit leidt tot internaliserend en externaliserend probleemgedag. We staan stil bij herstel en lichten de herstelpiramide toe. De ‘herstelpiramide’, een wetenschappelijk onderbouwd model, toont tal van praktische mogelijkheden hoe je aan de slag kunt met herstelgericht werken. Ze brengt orde in dit brede, complexe landschap en wijst je de weg naar een positief en integraal herstel, dat de volledige schoolcultuur doordesemt.

Met dit wetenschappelijke kader als inspiratie, gaan we in verdiepende dialoog rond ervaringen en praktijken binnen je school. We staan stil bij hoe we tot nu toe sanctioneren en wat alternatieven kunnen zijn vanuit herstelperspectief. We halen inspiratie uit de subrubriek “hoe een herstelbeleid ontwikkelen” van de Sorrybox en proberen deze concreet te maken. Vanuit de casuïstiek blikken we vooruit naar de schoolpraktijk en verkennen de mogelijkheden tot structurele en culturele verandering naar een herstelgerichte school.


Deze dag is een co-organisatie van eric.beke@sorry-academie.be en Johan.deklerck@gmail.com


Inschrijven voor deze sessie kan via deze link.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20201113/MASTERCLASS HERSTEL + naam deelnemer

De sorry-academie is een onderdeel van de Survivalacademie en is een initiatief van Edutech.