externe opleidingen

Externe opleidingen en nascholingen

We verzorgen demo's, opleidingen en nascholingen rond herstelgericht werken en het gebruik van de Sorrybox in jullie voorziening. Er is een aangepast aanbod voor scholen, voorzieningen jongerenwelzijn/VAPH en kinderopvang. We passen ons aanbod ook graag aan, aan jullie vraag om meer herstelgericht te gaan werken. Stuur je vraag door naar info@sorry-academie.be .


Tijdens deze nascholingen:

-Ontwikkel je inzichten in concrete werkvormen om met leerlingen te werken rond het herstellen van conflicten

-Leer je werken en praten vanuit een geweldloze communicatie rekening houdende met de sociaal-emotionele ontwikkleing

-Leer je concreet  werken met de “Sorrybox”, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.


Tijdens de nascholingen overlopen en analyseren we verschillende vormen van regel overtredend gedrag. We gaan op zoek naar een bredere manier om met negatief gedrag om te gaan. We bieden een alternatief vanuit het herstelgericht werken en het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze helpen de leerkracht en de leerling om incidenten samen te analyseren. In het negatieve gedrag worden eigen gedrag, gevoelens en gedachten uit elkaar gehaald en wordt naar herstel gewerkt.

In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond gedragsproblemen en herstel na een conflict in of rond de school (de Sorrybox).