visie

De werking van het Sorrybrein

Het woord “Sorry”, werkt vaak niet. Dit is niet verwonderlijk. Hoe kan één woord, erkenning geven aan de vaak heftige gevoelens die een conflict met zich meebrengt? Bij een fysiek conflict valt de materiële schade het meest op omdat deze zichtbaar is. Vaak zijn het echter de psychische en emotionele schade die zwaarder wegen en het meest blijven hangen. Vooraleer de sorry kan gehoord worden moet hij eerst “gevoeld” worden.

Dit verklaren we via de werking van ons “Sorrybrein”. Lees meer.